Tzakas/Kalafatis, Grundzuge des neuen griechischen Kartellrechts («θεμελιώδη στοιχεία του αναθεωρημένου ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού»), in WuW 11/2007, σ. 1115 επ.
Καλαφάτης/Τζάκας, Το ελληνικό Πρόγραμμα Επιείκειας υπό το πρίσμα της προσφάτως θεσπισθείσας κοινοτικής ανακοίνωσης και της αμερικανικής πρακτικής, ΔΕΕ 2007, σ. 165 επ.

Τζάκας/Καλαφάτης, 7. GWB-Novelle: Η Ριζική αναδιάρθρωση του γερμανικού δικαίου περί ελευθέρου ανταγωνισμού, ΕΕμπΔ 2006, σ. 32 επ.

Το άρθρο επιχειρεί να καταστήσει στο νομικό οικείο τον εκτεταμένο επιστημονικό διάλογο που εκτυλίχθηκε κατά την προσπάθεια εναρμόνισης του γερμανικού δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Αναλογιζομένης της μακράς νομολογιακής πρακτικής, αλλά και των έντονων διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) και Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag), οι αλλαγές οι οποίες τελικώς ενσωματώθηκαν στην 7η αναθεώρηση του Νόμου κατά τωιν περιορισμών του ανταγωνισμού (7. Gesetz zur Anderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen- 7. GWB Novelle) αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Στο επίκεντρο του πρώτου τμήματος τοποθετείται η αναθεώρηση του πλέγματος των διατάξεων που ρυθμίζει τις απαγορευμένες οριζόντιες και κάθετες συμπράξεις και την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Μέσω της απαλοιφής μίας σειράς περιπτωσιολογικών απαλλακτικών διατάξεων και της αντίστοιχης εισαγωγής μίας γενικής ρήτρας κατά τα πρότυπα του άρθρου 81 παρ. 3 ΣυνθΕΚ επιτυγχάνεται γενικά σε μεγάλο βαθμό η σύγκλιση του γερμανικού δικαίου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό στο πεδίο των οριζόντιων και κάθετων συμπράξεων. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης δίδεται έμφαση στην τροποποίηση διατάξεων δικονομικής φύσεως που εμπίπτουν στη σφαίρα Ελέγχου των Συγκεντρώσεων (Fusionskontrolle) και κυρίως στον έντονο προβληματισμό που αναπτύχθηκε μέχρι το πέρας της διαδικασίας σχετικά με την ελαστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα του Τύπου (Pressefusionen). Γίνεται σαφές ότι πρόθεση των συντακτών δεν είναι μόνο η εμπεριστατωμένη παρουσίαση των επίμαχων νομοθετικών αλλαγών ή των προτάσεων εκείνων που εν τέλει δεν έτυχαν κοινοβουλευτικής έγκρισης, αλλά και η κριτική αξιολόγησή τους υπό το πρίσμα των τάσεων που αποτυπώνονται στη θεωρία και των αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων που συντελούνται σε ευρωπαϊκό και αμερικανικό επίπεδο.