Η δικηγορική εταιρεία «Καλαφάτης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το έτος 1976 από το Χαράλαμπο - Δημήτριο Καλαφάτη. Με μεθοδικότητα και συνέπεια αναπτύχθηκε σταδιακά σε μια σύγχρονη εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών, οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τους σημαντικότερους τομείς τους δικαίου.

Σήμερα στελεχώνεται από 3 ακόμη δικηγόρους, ενώ απολαμβάνει άρτιας γραμματειακής υποστήριξης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Σε ένα προσιτό και φιλικό περιβάλλον ο εντολέας έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τη μεθοδικότητα στην περαίωση των νομικών του υποθέσεων και τη συνέπεια στη μεταξύ μας επικοινωνία.

Πείρα,  Εξειδίκευση  &  Σεβασμός

Προσανατολισμένη στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, η Εταιρεία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην πλειονότητα των τομέων της δικαϊκής Επιστήμης.

Η πολυπλοκότητα των αναδυόμενων βιοτικών περιστατικών και η δυναμική φύση του δικαίου επιτάσσουν τη διαρκή θωράκιση των Συνεργατών μας με εξειδικευμένες γνώσεις.

Η εξειδίκευση όμως από μόνη της δεν επαρκεί. Συμβάλλει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών συμβουλών, εφόσον συνοδεύεται από βαθιά γνώση της νομικής πρακτικής.

Η πολυετής εμπειρία της Εταιρείας τόσο στη συμβουλευτική δικηγορία όσο και στη δικαστηριακή πρακτική αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την αξιόπιστη και υπεύθυνη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων υποθέσεων.  

Η Kalafatis & Partners συνεργάζεται και με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως  συμβολαιογράφους, φοροτέχνες, λογιστές, και δικαστικούς επιμελητές προκειμένου για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των εντολέων του σε κάθε φύσεως υπόθεση, ενώ οι δραστηριότητες της εκτείνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε  ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γλώσσες επικοινωνίας της Εταιρείας είναι πέρα από τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα  Γερμανικά.